UJIAN A   RM 60.00 Tunai
 • Untuk jemaah haji berusia KURANG dari 40 tahun dan sihat
 • Tiada sejarah masalah kesihatan

BUTIRAN

 • Pendaftaran 
 • Rundingan Doktor
 

Ujian Makmal 

 • Hemoglobin
 • ABO & RH Group
 • Glucose
 • UFEME
     
UJIAN B   RM 95.00 Tunai
 • Untuk jemaah haji berusia LEBIH 40 tahun dan sihat
 • Tiada sejarah masalah kesihatan

BUTIRAN

 • UJian A + ECG
   
     
UJIAN C   RM 140.00 Tunai
 • Untuk jemaah haji berusia LEBIH 40 tahun
 • Mempunyai sejarah masalah kesihatan

BUTIRAN

 • Ujian A + ECG + Renal Profile
   
     
Nota : Pakej TIDAK termasuk vaksin (Meningococcal)
          Tertakluk kepada terma & syarat
   

K.K.L.I.U 1045/2015